Blue planet

PL EN IS

„Blue Planet” to projekt artystyczny współfinansowany z funduszy EOG, który Miejski Teatr Miniatura realizuje we współpracy z Islandzkim Stowarzyszeniem Teatrów Niezależnych. W ramach projektu zostanie zrealizowany spektakl na podstawie wielokrotnie nagradzanej książki „The Story of the Blue Planet” Andriego Snæra Magnasona (m.in. Islandic Literary Prize, Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Janusza Korczaka, West Nordic Children’s Book Prize) w reżyserii Erlinga Jóhannessona z muzyką zespołu Múm i udziałem zespołu artystycznego Teatru Miniatura. Premiera spektaklu jest zaplanowana na 17 maja 2014 roku. Elementem projektu będą również kilkudniowe spotkania z kulturą islandzką, których program zostanie przygotowany w ścisłej współpracy z islandzkim partnerem. Powstałe przedstawienie zostanie zaprezentowane kilkakrotnie w Islandii i wejdzie na stałe do repertuaru Miniatury.

Przy okazji premiery spektaklu odbędzie się również premiera polskiego wydania „The Story of the Blue Planet” w tłumaczeniu Jacka Godka, które przygotowuje Wydawnictwo EneDueRabe.

„The Story of the Blue Planet” Andriego Magnasona w wyrazisty, a jednocześnie metaforyczny i inspirujący wyobraźnię sposób mówi o problemie odpowiedzialności za słabszych i mniej uprzywilejowanych, o tym, w jaki sposób to, jak żyjemy wpływa na innych zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i globalnym. „The Story of the Blue Planet pokazuje dzieciom sytuację, w której komfort jednej społeczności jest zabezpieczany kosztem innej. Zadaje pytanie, ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby naprawić taką sytuację” – pisał recenzent kanadyjskiej premiery z „Toronto Sun”, natomiast jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Janusza Korczaka motywowało swój werdykt tak: „Przyznajemy nagrodę Andriemu Magnasonowi, autorowi The Story of the Blue Planet za interesującą literacką parabolę stawiającą dzieci wobec wyboru między »być« a »mieć«”. Na początku 2013 roku książka Magnasona otrzymała Nagrodę Honorową Green Earth Book Award amerykańskiej fundacji The Nature Generation.

Adaptacja sceniczna „The Story of the Blue Planet” została zrealizowana w Islandii, Szwajcarii, Kanadzie (dwukrotnie) i Finlandii (dwukrotnie), ciesząc się wielkim powodzeniem (w Toronto była nominowana w kategorii „spektakl roku” Dora Awards 2005).

O organizatorach

Miejski Teatr Miniatura to jeden z najstarszych teatrów w Polsce – od początków jego działalności na Wybrzeżu minęło ponad 60 lat. Realizuje repertuar dla całej rodziny, angażując utalentowanych twórców z Polski i zagranicy. Co roku wystawia około 280 spektakli, które ogląda ponad 55 tysięcy widzów. Powstają tu przedstawienia zarówno na podstawie klasyki, jak i współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej dla widzów już od 1 roku życia. Repertuar teatru dopełniają liczne wydarzenia towarzyszące premierom oraz powstające we współpracy z innymi instytucjami kultury, wydawnictwami i organizacjami pozarządowymi. Są to m.in. warsztaty rodzinne, spotkania otwarte, panele i debaty, kiermasze z książkami, festiwale lub przeglądy. Swoimi działaniami, skierowanymi zarówno do dzieci, jak i ich rodziców, teatr stara się uczestniczyć w procesie edukacji i wychowania oraz budowania relacji międzypokoleniowych i międzykulturowych.


Sjálfstæðu Leikhúsin
jest stowarzyszeniem niezależnych artystów scenicznych w Islandii. Stowarzyszenie jest organizacją parasolową, wspieraną jedynie przez grupy członków oraz miasto Rejkiawik. Członkami SL jest około 56 grup teatralnych. Większość grup działa w stolicy Rejkiawik, ale są również grupy w rolniczej części Islandii. Niektóre działają przez cały czas, inne nie. Jak wszędzie grupy pojawiają się i znikają, ale silną bazę stanowi obecnie około 25 grup. Niezależne grupy teatralne tworzą około 25-35 premierowych produkcji rocznie. Te grupy są motorem promocji nowej dramaturgii w Islandii, a także nie boją się wkraczać na nowe, eksperymentalne tereny w podejściu do teatru i tańca. Za to członkowie SL, tacy jak Vesturport i Shallala zdobyły międzynarodowe uznanie za ich oryginalny styl teatralny i tańca.

Około 250 000 ludzi uczestniczy w przedstawieniach członków SL każdego roku w Islandii i zagranicą. To bardzo duża część całościowej widowni teatralnej w Islandii, kraju z całkowitą populacją 300 000. Pokazuje to, że życie kulturalne w Islandii nie może funkcjonować prawidłowo bez udziału grup zrzeszonych w SL. W ostatniej dekadzie niezależne grupy stały się rosnącą siłą w teatrze i tańcu islandzkim. Stowarzyszenie od lat walczy o to, żeby politycy i władze zauważyły ciężką pracę i sukcesy tych grup. Wynikiem tych działań są niewielkie postępy w tworzeniu lepszych warunków pracy, dzięki czemu grupy stają się coraz bardziej profesjonalne w swojej pracy.

Stowarzyszenie działa obecnie według oficjalnej agendy dla Stowarzyszenia opublikowanej w 2012 roku. Wśród najważniejszych projektów jest zarządzanie Centrum Teatralno-Kulturalnym dla grup członków w Teatrze Tjarnarbíó w centrum Rejkiawiku.


Fundusze EOG

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Więcej informacji: www.eeagrants.org

Projekt „Blue Planet” korzysta z dofinansowania w kwocie 576 000 złotych pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy. Celem projektu jest wymiana kulturalna artystów polskich i islandzkich, nawiązanie współpracy długoterminowej, poszerzenie dialogu międzykulturowego, stworzenie wspólnego wydarzenia artystycz-nego: programu promującego kulturę islandzką oraz spektaklu teatralnego.

×