PL EN

Szukamy pracownika/pracowniczki do Zespołu Edukacji

Zgłoszenia zbieramy do 3 sierpnia 2021 na adres c.zboromirska-bienczak@teatrminiatura.pl. Zespół Edukacji realizuje projekty i wydarzenia edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, rodzin, pedagogów i seniorów, których celem jest budowanie społeczności wokół teatru, rozwijanie talentów mieszkańców Gdańska, zapoznawanie i oswajanie z teatrem lalkowym, a także z wartościową literaturą dla dzieci i młodzieży oraz poruszanie tematów wychowawczych i związanych ze sztuką teatralną. W związku z rozwojem zespołu, działań edukacyjnych, a także koordynacją gdańskiego programu Edukacja do Kultury poszukujemy specjalistki lub specjalisty ds. edukacji i organizacji wydarzeń.

I.  Nazwa i adres jednostki: 

Miejski Teatr Miniatura 

al. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk

II. Stanowisko: specjalistka/specjalista ds. edukacji i organizacji wydarzeń

III. Wymiar etatu: 1,0

IV. Niezbędne wymagania formalne:

1) Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: kulturoznawstwo, filologia polska, animacja kultury, pedagogika lub pokrewne.

2) Minimum dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) Prowadzenie warsztatów oraz działań edukacyjnych i animacyjnych związanych z działalnością merytoryczną Teatru dla różnych grup odbiorców w jego siedzibie i poza nią.

2) Realizacja zadań określonych w programie Edukacja do Kultury.

3) Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów dotyczących edukacji do wykorzystania przy tworzeniu programu edukacyjnego zgodnie z ogólną strategią programową Teatru oraz programu Edukacja do Kultury.

4) Współpraca ze szkołami i nauczycielami w zakresie edukacji teatralnej w Teatrze oraz w ramach programu Edukacja do Kultury, opracowywanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i szkół.

5) Organizowanie we współpracy z innymi działami Teatru wydarzeń edukacyjnych, naukowych, artystycznych i wizerunkowych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na te wydarzenia.

6) Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji realizowanych działań.

VI. Wymagane dokumenty:

1)    życiorys.

2)    list motywacyjny.

3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

4)    kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy.

5)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 

Wymagana treść oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Miejski Teatr Miniatura – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 VII.  Termin złożenia dokumentów: do dnia 3.08.2021 r.

 Dokumenty można złożyć: osobiście lub pocztą na adres:

 Miejski Teatr Miniatura
 Al. Grunwaldzka 16
 80-236 Gdańsk 

Z dopiskiem – „nabór – specjalistka/specjalista ds. edukacji i organizacji wydarzeń” lub na adres e-mail: c.zboromirska-bienczak@teatrminiatura.pl

VIII. Termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2021 r.

 

Miejski Teatr Miniatura zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

×