PL EN

Ogłoszenie w związku z dołączeniem Gdańska do żółtej i czerwonej strefy

W związku z tym, że Gdańsk znalazł się w żółtej, a potem czerwonej strefie i obowiązują nas dodatkowe obostrzenia, jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę dostępnych miejsc na widowni do 75 miejsc. Zwiększamy też odstęp pomiędzy miejscami - teraz będzie można siadać co czwarte miejsce, nie co drugie, jak było do tej pory. Oczywiście osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą nadal siedzieć koło siebie. Bardzo przepraszamy za utrudnienia!

×