PL EN

STREFA ZDARZEŃ

Wylosowaliśmy szkoły partnerskie do projektu TEATR I SZKOŁA!

Do naszego projektu bliższej współpracy teatru i szkoły zaprosimy V klasy z dwóch gdańskich szkół podstawowych. Wybór był trudny, więc zdecydowaliśmy się na losowanie, które odbyło się dziś w samo południe. Agnieszka Grewling-Stolc, koordynatorka projektu, wylosowała:

Pozytywną Szkołę Podstawową, z siedzibą przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku

Szkołę Podstawową nr 20 im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego, z siedzibą przy ul. Wczasy 3 w Gdańsku

Wybranym szkołom gratulujemy i cieszymy się na naszą współpracę :)

losowanie_550px.jpg 

 

mini-teatr_szkola-znak-04_maly.jpg

Celem projektu TEATR I SZKOŁA jest podjęcie bliższej współpracy między teatrem i szkołą oraz wypracowanie jej najlepszych form. Jak zapoznawać młodych widzów z teatrem w ciekawy i angażujący sposób? Jak powinna wyglądać współpraca teatru i szkoły, żeby obie strony były zadowolone? W czym teatr może pomóc szkole? Między innymi na te pytania będziemy chcieli sobie odpowiedzieć podczas tego pilotażowego projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Chcielibyśmy podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i zapleczem w zakresie sztuki teatralnej w praktyczny i odpowiadający na potrzeby szkoły sposób. Wstępny zarys działań w ramach projektu jest nakreślony, ale grupa robocza powołana w trakcie – składająca się z nauczycieli z wybranych szkół, przedstawicieli teatru, przedstawicieli programu Kreatywna Pedagogika i przedstawicieli Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – będzie miała realny kształt na zmianę i dopasowanie działań do realnych potrzeb i warunków.

Wstępny plan działań przewiduje:

  • wizytę w teatrze na wybranym spektaklu oraz zwiedzanie teatru z włączeniem miejsc zazwyczaj niedostępnych widzom
  • zajęcia w szkole prowadzone we współpracy między nauczycielem i pracownikiem teatru mające na celu merytoryczne omówienie spektaklu w formie kreatywnych zadań czerpiących z dorobku pedagogiki teatru, ale również z nowoczesnych metod szkolnych zaproponowanych przez nauczycieli
  • kreatywny warsztat teatralny, podczas którego uczniowie na własnej skórze będą mogli wypróbować różne role związane z twórczością teatralną: podstawy gry aktorskiej, ruchu scenicznego, animacji przedmiotem, wykonania elementów scenografii, reżyserii świateł i dźwięku
  • współpracę merytoryczną artystów z zespołu teatru przy działaniu teatralnym realizowanym przez klasę w szkole na wybraną przez nauczyciela i dyrekcję szkoły okazję. Teatr Miniatura będzie merytorycznie wspierał przygotowanie szkolnego przedstawienia lub apelu zarówno poprzez współpracę z artystami i obsługą techniczną teatru, jak i wypożyczenie niezbędnych rekwizytów, kostiumów czy elementów scenografii. Pracownicy teatru doradzą, jak najlepiej wykorzystać zaplecze szkoły, zapewnić odpowiednie warunki techniczne (oświetlenie, nagłośnienie), zaaranżować przestrzeń i scenografię etc.

Podsumowaniem projektu będzie wydanie publikacji, w której znajdzie się zapis doświadczeń z jego realizacji, wypracowane dobre praktyki oraz refleksje i rekomendacje dotyczące współpracy teatru i szkoły. Publikacja będzie dostępna w sieci, a jej drukowany egzemplarz trafi do każdej gdańskiej szkoły.

 

mkidn_wyciety.jpg

 
 
×