Informacja o wyborze oferty do zapytania nr 1/BP/2013

W związku z brakiem złożonych ofert do zapytania ofertowego nr 1/BP/2013  w ramach projektu „Blue Planet” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Ministra KiDN, umowa finansowa nr 13m/I/2012/PL09  z dnia 11.04.2013 r., zamówienie zostanie wykonanie z wolnej ręki.