PL EN

STREFA ZDARZEŃ

Biografie Gdańskie | 7 i 8 października

W ramach tegorocznych Dni Mniejszości Narodowych odbędzie się m.in. debata "Znaki tożsamości", koncert zespołu Desorient oraz prezentacje mniejszości narodowych. Będzie też okazja do spróbowania specjałów kuchni mniejszości narodowych z Gdańska. 

Program

7 października 2016
16.00-19.00 Kamieniczki z biografią | warsztaty scenograficzne dla dzieci i młodzieży
16.30 Minikoncert Karola Kołodzieja
17.00-19.00 Znaki tożsamości | debata przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych
Prowadzenie: Anna Sobecka
19.00 Koncert zespołu Desorient

8 października 2016
Prezentacje mniejszości narodowych
13.30–14.20 | Buńczuk
14.20–15.10 | Magda Brudzińska Klezmer Trio
15.10–16.00 | Kuršių Ainiai (Potomkowie Kurszów)
16.00–17.00 | Prezentacje kulinarne – odsłona pierwsza
17.00–17.50 | Dawid Szymczuk Band
17.50–18.40 | Teatr Junge Kunstfabrik
18.40–19.30 | Chorea Kozacka
19.30 | Prezentacje kulinarne – odsłona druga

 

plakat_biografie.jpg

Biografie Gdańskie – Dni Mniejszości Narodowych to wydarzenie nawiązujące do historycznych tradycji wielokulturowego Gdańska. Celem tego cyklu spotkań jest przybliżenie różnorodności oraz bogactwa mniejszości narodowych, które żyją i mieszkają wśród nas.

Pomysł gdańskich spotkań zrodził się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Idea wspólnoty dziedzictwa kulturowego, przy zachowaniu szacunku do odrębności państwowej i tzw. "małych ojczyzn", jest bliska funkcjonowaniu Gdańska, który był i jest nadal tyglem kulturowym. To tutaj swój dom znalazły różne narodowości, które "zawierucha dziejowa" przygnała na ziemię gdańską i których kultura i zwyczaje odcisnęły piętno na kulturze miasta. W okresie największego rozkwitu w XVI i XVII wieku w Gdańsku żyli Niemcy, Polacy, Żydzi, Holendrzy, Szkoci. Wszyscy trwale wpłynęli na wizerunek Miasta.

Po II wojnie światowej do wyzwolonego i zniszczonego Gdańska zaczęli przybywać nowi mieszkańcy z różnych stron Polski, a razem z nimi przedstawiciele mniejszości narodowych. Pojawili się w Gdańsku ocaleni Żydzi, Tatarzy, Białorusini, Litwini, Ormianie. Pozostała też grupa Niemców. Znaleźli tu też swój dom Ukraińcy przesiedleni z ziem południowo-wschodniej Polski.

Biografie Gdańskie są jedyną okazją do wspólnego spotkania i prezentacji mniejszości narodowych, pokazania tego, czym się zajmują, z jakimi problemami się spotykają, jaki jest ich stosunek do polityki i kultury krajów macierzystych.